Home

Geachte bezoeker,

Van harte welkom op de website van Lokaal Onafhankelijk Bernisse, kortweg LOB.

LOB is een lokale politieke partij, die met twee leden vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard.

LOB is in december 2005 door enkele betrokken inwoners uit de kernen van de voormalige gemeente Bernisse. In het voorjaar van 2006 heeft LOB deelgenomen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad en kwam direct met 3 van de 15 zetels in de raad. Bij de volgende verkiezingen in 2010 werd dat aantal zetels verdubbeld naar 6.

LOB wil op een open en toegankelijke manier zorgen voor de belangen van bewoners, verenigingen en ondernemers. We vinden het belangrijk dat er eerst met mensen gesproken wordt, voordat er besluiten worden genomen. En daarbij moeten alle belangen worden afgewogen.

De afgelopen jaren hebben vooral in het teken gestaan van de gemeentelijke herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse. LOB heeft er na lange en soms moeizame gesprekken voor gekozen om in te stemmen met de fusie van beide gemeenten. Iedereen zal begrijpen dat je een dergelijk besluit niet makkelijk neemt. Maar de enorme veranderingen in de taken van de gemeente, zoals de wijzigingen in de WMO, de jeugdzorg en de participatie wet, konden niet meer op een verantwoorde manier door Bernisse worden uitgevoerd. Door vast te houden aan de zelfstandigheid zouden de belangen van de bewoners weleens in het geding kunnen komen.

Nadat die beslissing eenmaal was genomen, hebben we ons sterk gemaakt voor een goede en zorgvuldige overgang naar Nissewaard.

LOB heeft er ook bewust voor gekozen om deel te nemen aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. Met 2 van de 37 zetels is LOB een kleine fractie; maar we houden vast aan de manier van werken zoals we dat ook deden in de gemeenteraad van Bernisse.

U kunt onze activiteiten volgen op deze website en op onze Facebook pagina.

Sip van der Weg

Voorzitter

Facebook